Images

Asfalt Kullanımı Nasıl Olur?

Asfalt kullanımı nasıl olur? Asfalt esas olarak sıra almak için kullanılsa da çok yönlülüğü onu bu kadar yaygın olarak kullanılan bir malzeme haline getirmiştir. Bu nedenle ulaşım rekreasyon tarım sanayi ve bina inşaatı gibi diğer çeşitli amaçlar için de kullanılmakta. Bu nedenle Asfaltın bazı uygulama ve kullanımları aşağıda belirtilmiştir:

Tünellerde Asfalt Kaplama

 Dünya çapında asfaltlanan yolların çoğu asfalttan yapılmıştır, çünkü oldukça dayanıklıdır ve çoğunlukla yoğun trafik koşulları için iyi performans sağlar. Çok çeşitli sıcaklık ve iklim koşullarında uzun ömürlü performans ve dayanıklılık sağlar. Asfalt sır, çoğunlukla endüstriyel alanlarda, havaalanları inşa etmek ve demiryolu raylarının; binaların temel seyri gibi bazı özel uygulamalar için kullanılmakta ve tünel yapımında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Köprü Güvertelerinde Asfalt

Asfalt kullanımı nasıl olur? Betondan oluşan köprülerin çoğu, Avrupa ülkelerinin çoğunda üstte Asfalt yüzeylere sahiptir. Çelik ve beton yapıyı buz çözücü tuzlardan ve sudan korumak için asfalt kullanılması; yüzey malzemesi olarak kullanılmasının başlıca nedenlerinden biridir. Nice fault köprü ödeme sistemi, astar, su yalıtım tabakası, koruyucu tabaka ve Asfalt yüzey tabakası olarak bilinen; tavan veya yapıştırma tabakası olmak üzere dört farklı katmana ayrılmıştır.

Asfalt Demiryolu Rayları

 Asfalt karışımı, geleneksel demiryolu yapılarının çeşitli unsurları için en iyi alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle raylar, traversler, balastlar ve alt balast tabakasından oluşan ray üst yapısının yapımında asfaltın kullanılması; bu tür yapıların modern raylı sistemi inşa etmek için gereken gereklilikleri tam olarak karşıladığını kanıtlamıştır. Bitüm ve Asfaltın özellikleri nedeniyle; modern demiryolu rayları için bir inşaat malzemesi olarak iyi fırsatlar sunarlar. Hem ağır yüklü raylar hem de yüksek hızlı raylar için bu; geleneksel demiryolu yapımına en iyi alternatiflerden biri olarak kanıtlanmıştır. Yapının stabilitesini ve dayanıklılığını arttırmanın yanı sıra yapının taşıma kapasitesine olumlu katkı sağlarlar. Bu, bakım ihtiyacının azalmasına neden olur. Titreşimi ve gürültüyü azaltmak için de kullanılmakta.

Asfaltın Havaalanı Kullanımı

Dünyadaki yolların çoğu asfaltla kaplıdır; çünkü çoğu yoğun trafik koşullarında yüksek dayanıklılığa ve iyi performansa sahiptir. Asfalt hem hafif hem de ağır vasıtalar için tasarlanan yüksek ayakta duran ve park eden yolların yapımında da kullanılmakta.