Images

Soğuk Asfalt

Soğuk asfalt, günümüzde sık sık tercih edilen asfalt türleri arasında yer almaktadır. Siz de bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. 

Trafik hacmi arttığında, mevcut yüzey, yeniden inşa edilen yerine bir kaplama uygulanan veya şerit genişletilerek kolayca güçlendirilebilmekte. Bu uygulama esnekliği aynı zamanda asfaltlı yolların yükseltilirken kısmen açık kalabilmesi; ve uzun kürlenme sürelerine gerek kalmadan hızla yeniden açılarak trafiğin akmasına yardımcı olması anlamına gelir.

Kaliteli Soğuk Asfalt 

Ayrıca asfaltın, Avrupa’da en çok geri dönüştürülen yapı ürünlerinden biridir. Bu, asfaltın kaplamaları sürdürülebilir kılar. Yeni soğuk asfalt kaplamalar yapma için daha az yeni bitüme ihtiyaç duyulmakta; ve milyonlarca ton yeni agrega tasarrufu sağlanabilmekte. Neredeyse %100 geri kazanılan asfalttan bir kaplama oluşturmak bile mümkündür.

Geri kazanılan asfaltlar toplanır ve en yakın asfaltın plentine nakledilmekte. Asfalt plentinde ezilebilen ve yeni asfalt için ezilen asfaltın granülleri kullanılmakta. Çoğu durumda, zemin asfaltta ek ezilmeden yeniden kullanılabilmekte. Yeni asfaltın düz bir yüzey üzerine serilebilmesi için; aşınan asfaltın üst tabakanın taşlanmasıyla yeniden kaplanması yaygındır. Birçok asfaltın fabrikası, geri dönüştürülmüş asfaltı (RAP) yeniden kullanmak için uygun donanıma sahiptir.

Soğuk asfaltın endüstrisi, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın öncülerinden biridir. Asfaltın %100 geri dönüştürülebilir; bu da hemen hemen tüm geri kazanılan asfaltların yeniden kullanıldığı veya geri dönüştürüldüğü anlamına gelir. Eski asfaltın yeniden kullanımı 1970’lerden beri popülaritesini artırdı.

Profesyonel Soğuk Asfalt Hizmetleri

Ayrıca asfaltlı yüzeyler “ısmarlama” olabilmektedir. Uygun şekilde formüle edilebilmekte ve belirli bir; yolun trafik yüküne ve hava koşullarına dayanan bir şekilde tasarlanabilmekte. Karayolları, kentsel, banliyö ve kırsal yollar için özel asfaltın karıştırma çözümleri vardır ve bunların esnekliği, özellikle köprülerdeki büyük trafik yüklerinin stresiyle baş etmede faydalıdır. Yolların sık donma ve çözülme ile uğraşmak zorunda olduğu alanlarda, bitümün esnekliği sayesinde asfaltlı yüzeyler aşırı sıcaklık döngülerini tolere edecek şekilde tasarlanabilmektedir.

Ancak asfaltta, herhangi bir yol için esnek bir seçenektir. Sadece malzemenin kendisi değil, aynı zamanda, örneğin banliyölerde, hafif trafikli kaldırımlar için; her tür ve boyuttaki yol, şerit ve bisiklet şeritleri için en uygun çözümleri sağlayacak; şekilde tasarlanabilmesi gerçeği, katmanlar daha ince olabilmekte. Hız rampaları, döner kavşaklar ve artan veya azalan şeritler gibi yol yüzeyinde özel trafik veya güvenlik özellikleri de oluşturulabilmekte. Ayrıca asfaltın uyarlanabilirliği, hem yol kullanıcısının hem de toplumumuzun değişen birçok ihtiyacına çözümler sunar.